فیلتر ها

فیلتر ها

  قیمت: تومان – تومان
  133 محصول
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 9 PureView دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  6,585,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 7.2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  4,499,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 7 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  3,759,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 6.2 دو سیم کارت ظرفیت 64|4 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  3,390,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 6.2 دو سیم کارت ظرفیت 128|4 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  3,340,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  1,990,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 3.2 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  1,666,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 230 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  629,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 216 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  529,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 210 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  469,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل (2019) Nokia 110 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  399,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 150 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  399,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) Nokia 130 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  339,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  309,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) Nokia 105 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  299,000 تومان
  گوشی موبایل نوکیا مدل (2019) Nokia 105 دو سیم کارت
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  275,000 تومان
  هندزفری با سیم نوکیا
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  گلس Screen Protector برای گوشی موبایل Nokia 2.1 (2018)
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  گلس Screen Protector برای گوشی موبایل Nokia 3
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  گلس Screen Protector برای گوشی موبایل Nokia 1
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  گلس Screen Protector برای گوشی موبایل Nokia 8 Sirocco
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  محافظ صفحه نمایش برای گوشی موبایل Nokia 6.1
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  محافظ صفحه نمایش برای گوشی موبایل Nokia 5
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  محافظ صفحه نمایش مدل 2.5D برای گوشی موبایل Nokia 7 Plus
  9 دیدگاه کاربران
  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
  Availability: In Stock
  منوی سایت